Brankári
Patrik
Keresztes
Martin
Ivan
Samuel
Dudáš
Útočníci
Jaroslav
Kuruc
Matej
Fribert
Igor
Pollák
Filip
Csermák
Matej
Vinco
Dávid
Martinkovič
Záložníci
Áron
Zoller
Adam
Štrba
Denis
Decsi
Daniel
Michlík
Viktor
Václav
Patrik
Mrváň
Adam
Oros
Timotej
Frtús
Samuel
Valkovič
Péter
Papp
Patrik
Boledovič
Tomáš
Kováčik
Obrancovia
Samuel
Kádaši Fisher
Lucia
Zacharová
Šimon
Smolárik
Tomáš
Kacvinský
Sebastián
Štuller
Martin
Moravský
Lukáš
Ratulovský
Denis
Demény